úterý, 29. listopadu 2011

Mým národům / My folks ..


Protože návštěvnost stále stoupá a jsou vás už statisíce měsíčně, rozhodli jsme se přeměnit BLOG na regulérní magazín. Během následujících týdnů vás čeká nová grafika a nový vzhled. Na tomto magazínu nebude nikdy platit žádné NDA, až dosud jsem byl vázán k jinému magazínu a v rámci dobrých vztahů určitá NDA dodržoval, to ale končí. Co se mi dostane neoficiální cestou do ruky, bude ihned zveřejněno. Už nejsem vázán na žádný oficiální magazín, tedy žádné NDA. Všechny články budou česky i anglicky, a jako první bombu vám nabídneme kompletní recenzi osmijádrového Xeonu E5-2687W. Skutečný High-edng pro patici LGA 2011. Ve dvaceti testech se podíváme na monstrózní výkon tohoto čipu.

As our traffic continues to rise, we have now hundreds of thousands hits per month. We decided to convert BLOG on a regular magazine. During the following weeks, you can awaits new graphics and a new modern layout/look. In this magazine i will never observe any NDA, until now I was bound to another (official) magazine and due to a good relations with important vendors, i ve respected it often, but it ends now. What can I get an unofficial way to hand, will be published immediately. I'm not bound to any official magazine, therefore no NDA. All articles will be in Czech and English, and as the first bomb will offer you a complete review of eight-core Sandy Bridge E Xeon E5-2687W. True High-end for Socket LGA 2011 in twenty tests!